Engångsbehållare 190 G (Summer Gas)

Primus Summer Gas är optimerad för sommarförhållanden.

Engångsbehållare 190 G (Summer Gas)


Summer Gas
Primus Summar Gas är optimerad för sommarförhållanden och temperaturer högre än 15 C och upp mot +40° C och effektiviserar på så sätt köket trots riktigt varma förhållanden. En vanlig gasblandning vid dessa temperaturer gör att de flesta kök kommer vara mindre effektiva vilket leder till högre bränsleförbrukning än nödvändigt.

Bredd: 87,0 cm
Höjd: 91,0 mm
Nettovikt: 0,28 kg